Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

304

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được của đơn vị chủ yếu trong hoạt động chuyên môn, đồng thời nêu được những khó khăn, hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời và cũng là cơ sở cho việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 được tốt hơn.

Được sự thống nhất của Đảng uỷ Trường Trường Đại học Trà Vinh và Chi bộ 09, ngày 17/7/2020 Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020.

Phòng Kế hoạch tổng hợp báo cáo hoạt động chuyên môn.
Phát biểu của các lãnh đạo khoa phòng Bệnh viện
Phát biểu của các lãnh đạo khoa phòng Bệnh viện
Phát biểu của các lãnh đạo khoa phòng Bệnh viện
Phát biểu của các lãnh đạo khoa phòng Bệnh viện
Phát biểu của Ban Giám đốc Bệnh viện
Phát biểu chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh

Với tinh thần cầu thị, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp thu chân thành những ý kiến đóng góp của tập thể lãnh đạo, viên chức Bệnh viện và phát biểu chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh. Tập thể viên chức Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh cùng quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, tăng công suất, hiệu quả lao động, góp phần tích cực để Bệnh viện đạt kết quả ngày một cao hơn trong những năm sau.