Chương trình tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN và Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh

177

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh ngày 18/4/2023 về việc tổ chức thực hiện tuyên truyền về BHYT, BHXH, BHTN và khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh;
Sáng ngày 22/4/2023 Trường Đại học Trà Vinh đã cử Đoàn Y Bác sĩ của Khoa Y và Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tham gia cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh, BHXH Tỉnh Trà Vinh và công ty Dược TV. Pharm Trà Vinh thực hiện khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 suất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh thông qua đó cơ quan BHXH tỉnh có phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân hiểu rõ về những chế độ Bảo hiểm mà người dân được hưởng quyền lợi khi tham gia khám chữa bệnh. Công ty Dược TV.Pharm có hỗ trợ phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT.

Đoàn y Bác sĩ Trường Đại học Trà Vinh
Tập thể Đoàn công tác

Đơn vị Trường Đại học Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt công tác khám và cấp phát thuốc cùng Công ty Dược TV Pharm Trà Vinh. Đây là những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa đã mang đến cho người dân những viên thuốc để bảo vệ sức khỏe, những phần quà thật sự nghĩa cũng như những kiến thức hữu ích về quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm nhằm phát huy tinh thần đoàn kết và cải thiện an sinh xã hội cho người dân tại TP Trà Vinh.

Một số hình ảnh tại buổi khám bệnh:

Công tác chuẩn bị
Tiếp nhận ban đầu
Tiếp nhận ban đầu
Công ty Dược TV Pharm Trà Vinh Tặng thẻ BHYT cho hộ chưa có điều kiện tham gia BHYT