Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

Các quyết định của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh.

Lần 1

2019-01-22-55SYT-QD-phe-duyet-DMKT-tai-TVUH-lan1

Lần 2

2019-08-16-740SYT-QD-phe-duyet-bo-sung-DMKT-tai-TVUH-lan2

Lần 3

2020-06-11-411SYT-QD-phe-duyet-bo-sung-DMKT-tai-TVUH-lan3