WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

– WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

Chi tiết