Health Care Calendar

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat (*) Sun (*)
Morning 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00 07:00 -> 11:00
Afternoon 13:00 -> 17:00 13:00 -> 17:00 13:00 -> 17:00 13:00 -> 17:00 13:00 -> 17:00 Off Off
 
(*) : Thứ 7 và Chủ nhật có phụ thu thêm tiền công khám và không có khám các chuyên khoa Nhi, Da Liễu,...

  Reader Comments

Đổi mới thái độ phục vụ
Thống kê truy cập
  • Online11
  • Today400
  • This month3,914
  • Total124,707
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second