Khoa Cận lâm sàng

 1. Vị trí và chức năng
  Khoa Cận lâm sàng là khoa thực hiện các kỹ thuật Cận lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Cận lâm sàng trong bệnh viện, bao gồm các chức năng sau:
  – Xét nghiệm: Huyết học, Sinh hóa, Vi sinh, Giải phẫu bệnh, …
  – Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể như: điện tim, điện cơ, đo loãng xương, ..
  – Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị X –Quang, CT- scan, Siêu âm, …
 2. Nhiệm vụ
  – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.
  – Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.
  – Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.
  – Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.
  – Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.
  – Có kế hoạch mua thiết bị, vật tư, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác của khoa.
  – Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
  – Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.
  – Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.
 3. Tổ chức
  a. Các bộ phận: 02
  – Xét nghiệm
  – Chẩn đoán hình ảnh
  b. Vị trí việc làm: 17 nhân sự
  – Trưởng khoa: 00
  – Phó khoa: 01
  – Kỹ thuật viên Trưởng: 01
  – Bác sĩ xét nghiệm: 01
  – Bác sĩ CĐHA: 03
  – Kỹ thuật Y: 07
  – Điều dưỡng: 02
  – Y sĩ: 02