Sáng ngày 22/7/2021 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn thể nhân viên BV, kết quả âm tính

368

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên Y tế và người lao động đang làm việc tại Bệnh viện, ngày 22/7/2021 Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh có phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn thể viên chức và Người lao động. Kết quả tập thể Nhân viên y tế và người lao động đều có PCR âm tính.