Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho nhân viên Y tế Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

387

Ngày 30/10/2020, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Khoa Y Dược tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu khoa học” cho hơn 100 cán bộ đang công tác tại Bệnh viện. Hướng dẫn là thầy GS.TS.BS Nguyễn Văn Tập, Phó trưởng khoa Y Dược – Trường Đại học Trà Vinh.

GS.TS.BS Nguyễn Văn Tập tại buổi tập huấn

Nội dung buổi tập huấn khái quát chung được 3 nội dung cơ bản:

  1. Hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học
  2. Hướng dẫn cấu trúc một bài báo cáo khoa học y học.
  3. Hướng dẫn cách đặt tên một đề tài nghiên cứu khoa học.

Từ các nội dung cơ bản trên các học viên cập nhật được một số kiến thức về cách thiết kế nghiên cứu; lựa chọn vấn đề ưu tiên, phân tích và nêu vấn đề nghiên cứu; xây dựng mục tiêu nghiên cứu; xác định các biến số và chỉ số trong nghiên cứu; kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin; lựa chọn test thống kê; lập kế hoạch nghiên cứu về nhân lực, thời gian và kinh phí, …

Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nhân viên y tế Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, buổi tập huấn đã mang lại cho các học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học để áp dụng vào công tác thực tiễn tại đơn vị được hiệu quả hơn.
Một số hình ảnh: