Thông báo gia hạn thời gian mời gọi tham gia đấu giá thuê mặt bằng Nhà thuốc tại Bệnh viện

166

2023-04-21-TB-26-Ve-viec-gia-han-thoi-gian-dau-gia-thue-mat-bang-nha-thuoc-KD