Thông báo khám ngoài giờ cả ngày thứ 7 và sáng chủ nhật

332

(TVUH) – Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh xin thông báo:

Bệnh viện khám ngoài giờ cả ngày thứ 7 và sáng chủ nhật, bắt đầu từ ngày: 11/07/2020

tb20200709khamngoaigio