Thông báo mời gọi tham gia đấu giá thuê mặt bằng Nhà thuốc

170
TB-22-Ve-viec-moi-dau-thau-mat-bang-nha-thuoc_kem-Quy-che