Thông báo phòng khám Nhi đồng Thành phố hoạt động trở lại từ ngày 02/10/2020

457

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc phòng khám Nhi đồng Thành phố hoạt động trở lại từ ngày 02/10/2020.

Thời gian khám: thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.