Thông báo tạm ngưng công tác khám bệnh ngoài giờ buổi chiều thứ 7 hàng tuần

322
2021-05-27-tb-tam-ngung-kham-chieu-thu-7