Thông báo tạm ngưng công tác khám bệnh ngoài giờ thứ 7, chủ nhật

318
20210531-tb-tam-ngung-kham-ngoai-gio