Thông báo tạm ngưng phòng khám chuyên khoa Mắt TP HCM ngày thứ 7 (19/12/2020)

112

(TVUH) – Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh thông báo về việc tạm ngưng hoạt động phòng khám chuyên khoa Mắt TP HCM vào ngày thứ 7 (19/12/2020).

Thời gian hoạt động lại vào thứ 7 các tuần sau đó, nếu có sự thay đổi thì Bệnh viện sẽ có thông báo.

Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 phòng khám Mắt tại Bệnh viện hoạt động bình thường (do các Bác sĩ tại Bệnh viện khám).

20201217_tbtamngungphongkhammat