Thông báo triển khai hoạt động Khám sức khỏe định kỳ tập trung theo đoàn

276

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo bắt đầu triển khai trở lại hoạt động Khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh:

20200903-tbtrienkhaikhamsukhoedinhkytheodoan