Thông báo triển khai khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ

798

Bệnh viện triển khai lại việc khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ vào các buổi: sáng Thứ 7, sáng Chủ nhật hàng tuần

Các chuyên khoa: chuyên khoa Nội và chuyên khoa Ngoại.

Thời gian: Thực hiện bắt đầu kể từ ngày 28/5/2022.