Thông báo triển khai phòng khám Mắt do các Bác sĩ chuyên khoa Mắt TP. Hồ Chí Minh khám và điều trị

599

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo triển khai phòng khám Mắt do các Bác sĩ chuyên khoa Mắt TP Hồ Chí Minh khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh.

Thời gian: các ngày thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 07/11/2020.

Khám và điều trị các bệnh lý về Mắt như: Cườm khô, cườm nước, quặm mi, sụp mi, …

Chi phí khám:

Khám BHYT: phụ thu 119.500đồng/người

Khám dịch vụ: 150.000đồng/người

Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 phòng khám Mắt tại bệnh viện hoạt động bình thường (do các Bác sĩ tại bệnh viện khám).

Nội dung chi tiết thông báo:

20201022-thongbaophongkhammat-sua