Thông báo triển khai thực hiện kỹ thuật nội soi

340

(TVUH) – Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh thông báo triển khai thực hiện các kỹ thuật nội soi, cụ thể như sau:

Các Kỹ thuật nội soi như:
Nội soi dạ dày – tá tràng
Nội soi khung đại tràng
Nội soi đại tràng sigma
Nội soi trực tràng
Đặc biệt dịch vụ NỘI SOI KHÔNG ĐAU

Thời gian bắt đầu: kể từ ngày 11/11/2020

Nội dung chi tiết thông báo:

20201111_tb-trien-khai-kt-noi-soi