Thông báo tuyển dụng viên chức

1496

(TVU) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức theo chức danh sau:

  • 04 Bác sĩ ĐK định hướng Nhi khoa trở lên.
  • 03 Bác sĩ ĐK định hướng Hồi sức cấp cứu trở lên.
  • 02 Bác sĩ ĐK định hướng Ngoại TQ trở lên.
  • 02 Bác sĩ ĐK định hướng Chẩn đoán HA trở lên.
  • 01 Bác sĩ ĐK định hướng Sản phụ khoa trở lên.
  • 01 Bác sĩ ĐK định hướng Nhãn khoa trở lên.
  • 01 Trung cấp y sĩ Y học cổ truyền trở lên.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản trị Nhân sự – Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh.

Email: qtns@tvu.edu.vn.

TB-1360-tuyen-dung-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-nam-2022