Triển khai thực hiện khám Mắt và Phẫu thuật Mắt bằng phương pháp Phaco do Bác sĩ TP Hồ Chí Minh thực hiện.

377

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo Triển khai thực hiện khám Mắt và Phẫu thuật Mắt bằng phương pháp Phaco do Bác sĩ TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Thời gian khám: các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần kể từ ngày 11/01/2021.
Thời gian phẫu thuật: vào ngày thứ 2 hàng tuần kể từ ngày 11/01/2021.

Nội dung chi tiết thông báo:

2021-01-05-tb-kham-va-phau-thuat-mat