Thông báo triển khai thực hiện thủ thuật các loại nội soi tiêu hóa vào sáng thứ 7 hàng tuần

117
2024-04-09-so39-trien-khai-ttpt-noi-soi-tieu-hoa