Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

264

(TVUH) – Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020, các phòng khám chuyên khoa của khu khám bệnh nghỉ 1 ngày thứ 4 ngày 02/9/2020.

Khoa cấp cứu, khu điều trị nội trú vẫn hoạt động 24/24.