Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2021

385

(TVUH)-Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2021.

Bệnh viện ngưng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú vào ngày Tết Dương lịch 01/01/2021 và ngày thứ 7, chủ nhật (02/01/2021, 03/01/2021). Sau đó bệnh viện sẽ hoạt động lại bình thường vào ngày 04/01/2021.

Lưu ý: cấp cứu tại bệnh viện vẫn làm việc 24/24.

Nội dung chi tiết thông báo:

20201229_tbnghitetdl