Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

405

Thông báo nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

  • Bệnh viện tạm ngưng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú 07 ngày, từ ngày 20/01/2023 (29 tết) đến hết ngày 26/01/2023 (mùng 5 tết).
  • Hoạt động trở lại vào ngày 27/01/2023 (mùng 7 tết).

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ tết Khu điều trị nội trú và Cấp cứu vẫn làm việc 24/24.

TB-03-Ve-viec-treo-co-To-quoc-va-nghi-tet-Nguyen-dan-2023