Thông báo tạm ngưng khám ngoài giờ sáng chủ nhật

175

(TVUH) – Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tạm ngưng khám ngoài giờ sáng chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 05/4/2020.

Lịch khám bệnh cụ thể như sau:

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng6h30 đến 10h406:30 đến 10:406:30 đến 10:406h30 đến 10h406h30 đến 10h406h30 đến 10h40nghỉ
Chiều12h45 đến 16:4012h45 đến 16h4012h45 đến 16h4012h45 đến 16h4012h45 đến 16h40nghỉnghỉ