Thông báo thời gian khám bệnh của phòng khám Nhi đồng Thành phố

304

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo phòng khám Nhi đồng Thành phố khám và điều trị cả ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 30/10/2020.