Thông báo triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 8909

642

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng người bệnh, từ ngày 04/05/2022 bệnh viện Trường ĐHTV triển khai Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 8909. Tổng đài thực hiện các nhiệm vụ:
Chăm sóc khách hàng.
Đặt lịch khám bệnh (gọi trước 1 ngày).
Tư vấn thủ tục hành chính, dịch vụ khám chữa bệnh.