Yêu cầu báo giá các vật tư, sinh phẩm không trúng thầu

72
03-YCBG-cac-VT-SP-khong-trung-thau-cung-ung-cho-Khoa-XN-tai-Benh-vien-Truong-Dai-hoc-Tra-Vinh-nam-2024